"D��nyan?n de?i?ik co?rafyalar?ndan gelmi?, farkl? huya - suya sahip maddeler su ��zerinde o kadar a??rba?l? ve zarif bir ?ekilde y��zerler ki; bu diyalo?a ?ahit olmak bile tek ba??na insan? mest eder."

Ebru��yu sadece bir sanat dal? olarak tan?mlamak eksik bir a??klama olacakt?r. Bu i?te kulland???m?z temel malzemeler su ve toprakt?r. Su, ��zerinde desen yapabilmek i?in, toprak ise boyalar? elde etmek i?in kullan?l?r. At k?l? ve g��l dal?ndan yap?lm?? f?r?alarla boyalar? yani topra?? suya att???n?zda bir mucize ile kar??la??r?z. Ya?am?n iki temel malzemesi olan su ve toprak bize mikro ve makro alemden, ancak teleskop, mikroskop ve uydularla g?rebilece?imiz kesitler sunar.

Ebru Sanat?n? Okulunuzda, mac Kongrenizde, Firman?zda m? G?rmek ?stiyorsunuz?

Sosyal medyada da bizimle ileti?im mac kurabilirsiniz.
Facebook'ta, Twitter'da bizi takip edin.
Youtube'da en yeni videolar?m?z?, Instagram'da en yeni ?al??malar?m?z? ke?fedin.

Sayfam?z? be?endiyseniz payla?abilirsiniz:
fake mac makeup mac makeup mac